HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
Centrumplan
De Binding
Senioren
Wijkonderhoud


                      Groenadoptie

     Dat willen wij ook wel, een stukje groen onderhouden.

Klik op het bordje voor meer informatie over het adoptielpan.

 


                   Bewoners zijn zeer tevreden hier in de wijk

Dinsdag  13 november was er weer een bijeenkomst van het onderhoudsteam. De heer van Welsem deed verslag over de interviews in de wijk met enkele bewoners. Over het groen, onkruid en de hondenpoep waren de meningen verdeeld. Uiteindelijk bleek dat de meeste bewoners zeer tevreden zijn hier in de wijk. Veel complimenten waren er voor Michael van het groen, hij is zichtbaar en gemakkelijk aanspreekbaar. De eerste buurtschouw was een succes, diversen punten zijn daardoor direct aangepakt.  Het groen wordt binnenkort beoordeeld en zal waarschijnlijk op veel plekken opnieuw worden ingericht.


  

          Actiedag  Westerkoog Schoon

Op donderdag 19 juli organiseerde gemeente Zaanstad samen met de Prinsenstichting een actiedag in Westerkoog. Op deze dag gaan we samen de openbare ruimte aanpakken. Te denken valt aan:

Groenwerkzaamheden, zwerfafval ruimen, vegen, onkruidborstelen, bankjes schoonspuiten etc.

Er werd voor een kleine lunch gezorgd door de Prinsenstichting.
Er is een mooi rustpuntje aangelegen aan de Westerkoogweg.


 
Zie de foto's klik op afbeelding 

          Buurtschouw Westerkoog
Schelpenpad weer toegankelijk voor rolstoelrijders
.

Deze week was er de eerste buurtschouw vanaf de Baanakker. De wijk onderhoudsteam ging een wandeling doen door de buurt om aandachtspunten voor aanpak aan te merken. Zo zijn er vele groenvoorzieningen besproken. Veel  plekken waar opnieuw beplanting noodzakelijk is zal worden aangepakt. Ook het schelpenpad zal binnenkort opnieuw worden verhoogd.

Het begrazing van de schapen langs het schelpenpad zal ook worden herzien. Het liefst zien we hier alleen een grasmachine. Het Schelpenpad is inmiddels weer toegankelijk voor rolstoelrijders. Inverband met de herinrichting langs het Westerwindpad werd er al flink gesnoeid.


               

Het onderhoudsteam bestaat uit heren van de gemeente, afdeling beheer, bestrating
en groenvoorziening. Plus enkele bewoners uit de betreffende buurt.


                 Bewonerstevredenheid

Donderdagmiddag  8 februari was er in het buurthuis  de "Vuister"  een bijeenkomst voor het onderhoud in de wijk Westerkoog. Enkele bewoners die zich hadden aangemeld voor het mee denken over het beheer en onderhoud waren aanwezig. Diversen heren van de gemeente van het wijkbeheer en onderhoud hebben een goed plan voorgelegen hoe de bewoners betrokken kunnen worden voor op de juiste manier de wijk schoon en netjes te houden.

Er zijn nog altijd zwaktes / verbeterpunten in de wijk. Veel klachten kwamen naar voren: zoals bomenonderhoud, hondenpoep, onkruid, zwerfvuil  en over het grasmaaien. Deze onderhoudsproblemen kwamen zo aan het licht, hier gaan we als gemeente aan werken. Er zijn vele goede ideeën naar voren gekomen. We gaan samen met de bewoners van deze wijk zorgen dat de men tevreden in de wijk zal kunnen blijven wonen.  Ook zullen wij met de bewoners buurtschouwen gaan doen, om de buurt problemen te inventariseren. Het was een zeer geslaagde middag wat zeker tot positieve resultaten zal gaan leiden. Er zal zeker nog meerdere bijeenkomsten gaan volgen. 
Lees meer over de vooruitzichten, klik hier.

  

  

                      Bewoners gezocht

Woensdag middag 17 januari was er in de Vuister een bijeenkomst betreft onderhoud en beheer van de openbare ruimte in uw wijk. In de wijk Westerkoog  willen de wijkonderhoudsploegen  U uitgenodigen om mee te doen. Doordat deze middag  niet voor een ieder mogelijk was waren er maar weinig bewoners naar de Vuister gekomen om zich aan te melden. De onderhoudsploegen zoeken nog ca 20 bewoners die met hun willen meedenken over het onderhoud en beheer in de wijk. 

Bij deze nodigen wij u uit om u aan te melden. Woont u in de wijk en wilt u meedenken over het onderhoud en het beheer in de wijk, meld u zich dan aan via dit e-mailadres. wkoog@hotmail.nl  Vermeld hierin uw  naam, adres en telefoonnummer.  U ontvangt dan binnenkort een uitnodiging voor een eerste bespreking.   Er zijn al enkele aanmeldingen, op donderdag 8 februari was de eerste bijeenkomst.  Ook U kunt zich daar nog aanmelden.

 

        

               Onderhoud en beheer in de wijk
10 Januari: Denk mee over het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in uw wijk.

De gemeente start een participatiepiot in enkele wijken.

Ook de wijk Westerkoog zal door de wijkonderhoudsploegen worden uitgenodigd om mee te doen.


             


HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap