HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
Woningbouwvereniging
Jan de Fietsenman
Deelfietsen
Saenraik
Zaansekunstwerken
Muzikale Bingo Show
Voorerf


                Zaanstad Beraad:  Handhaving Westerkoog

De gemeenteraad gaat hier  vanavond over discussiëren.  Vooraf kunnen de bewoners eerst hun zegje doen. Er waren vier sprekers.
De eerste was een bewoner uit Westerkoog. Onze buurt is niet aan het verrommelen. Men maakt een paleisje van hun woning.
Van één klacht gaat de gemeente, in plaats van bemiddelen gaat men gelijk handhaven, men probeert niet eerst de klacht te bespreken. Veel triester kan het bij mij niet worden. Den Haag zegt dat gemeentes moeten sterker worden met handhaving, en  gemeente Zaanstad doet hun best. Gemeenteraad, U BENT ER VOOR ONS en U hoeft niet achter Den Haag aan te lopen.

De volgende inspreekster is een mevrouw ook uit Westerkoog. Zij sluit zich aan bij de vorige spreker, wel laat ze weten dat haar schuurtje er al 25 jaar staat, en nu opeens moet het weg.

De derde spreker is een bewoner vanuit het Hoornseveld. Hij heeft een berging geplaatst op goedkeuring van de gemeente. 
Enkele weken later kwam handhaving en deze zegt berging moet weg u heeft geen vergunning. Uw eerdere toestemming was een foutje van de gemeente. De berging staat aan de zijkant van zijn woning. Volgens hem is dat op het achtererf, maar de gemeente zegt, nee dat is voorerf. Een straat verderop staat ook zo'n berging ook op de
zijkant van de woning. Deze bewoner heeft een brief van de gemeente  waar in staat U mag bouwen het is op het achtererfgebied.  Inmiddels heeft deze bewoner al voor de bestuursrechter in Haarlem gestaan. Uitspraak volgt nog.

Als laatste was een bewoner uit Assendelft aan de beurt.  Meerdere bewoners in Assendelft zijn door de gemeente aangesproken over de illegale bouwwerken. Schutting 40 cm te hoog. Een kliko ombouw is 20 cm te hoog, moet ook weg. Ook hier geen overleg,  maar direct handhaven. In de gemeente Zaanstad staat het er vol mee mee illegale bouwwerken. Dit voor het woongenot en de veiligheid te vergroten.


                    Het handhaving project Westerkoog e.a.:
Mevrouw Pol laat weten doordat er meer de tien klachten zijn binnen gekomen is de gemeente gaan handhaven.
Bouwwerken in voortuinen die het uitzicht belemmeren  of het straatbeeld veranderd door verrommeling van verbouwing.
De meldingen moeten van de Raad  van Staten worden gehandhaafd dat is de plicht van iedere gemeente. 
Hoger dan één meter in de voortuin mag dus niet. 
Er is overigens geen verjaring van toepassing betreft de bouwwerken.

                       

De heer van Braam SP:  Niet alleen Westerkoog maar in overige wijken in Zaanstad ziet men kliko bebouwingen van ca 20cm te hoog. Schuttingen / overkappingen die er al jaren staan, die het woongenot bevorderen voor de bewoners.
Wij vinden dat de gemeente aan het doorslaan is met handhaven. U heeft ook het direct
rechtsongelijkheid


Mevrouw Rot DZ liet weten dat jarenlang niet is gehandhaafd, hierdoor is wildgroei  ontstaan.

Dus een nullijn zou een oplossing kunnen zijn.


De Heer van der Velden P.O.V. Wat ik hier hoor is dat het hier om buurtje pesten gaat, en daar heb ik een hekel aan.

Ook de Heer Heida P.V.V. en Mevrouw van Dalen  ROZA  vinden het heel vervelend dat mijn buurman mij aangaf,
dat is iets wat wij absoluut niet willen.


De meeste raadsleden vinden dat handhaven het laatste traject is bij een klacht.

Men dient eerst de klacht te beoordelen en daarna met de bewoners in gesprek te gaan met mogelijkheid tot een oplossing.
Door middel van bv.. buurtbemiddeling.


De portefeuillehouder de heer Hamming geeft aan hier wel mee eens te zijn.
Maar wij  willen  ingeval van een klacht / melding indien bij bewoners in de zelfde straat / buurt  ook een illegaal bouwwerk is,
het rechtsongelijkheid bespreken en niet gelijk handhavend  op te moeten treden.

Maar hij zegt ook dat hij met handen en voeten gebonden is aan het door de raad vastgestelde beleid.

Waarop Mevrouw Rot van de DZ liet weten: waarom heeft het college niet,
toen zij opmerkte dat er sprake was van veel illegale situaties, de raad hiervan op de hoogte gesteld?

Dan hadden we een keuze gehad: of alles geval voor geval handhaven, of met elkaar om tafel. 
Daar was de 
portefeuillehouder de heer Hamming het mee eens.


Wat er nu gaat gebeuren is dat de DZ een nieuw voorstel zal schrijven en dan het handhavingsbeleid op de agenda gaan zetten.

Dan zal de gemeenteraad  de mogelijkheid hebben om het beleid te wijzigingen.

 

DZ  heeft daar een meerderheid voor gehoord dus er is best goede hoop.  

 

De tijd is om, de voorzitter sluit de vergadering.

Inmiddels enige weken later:   
De
afdeling gebruikstoezicht heeft vervolgens de betreffende bewoners geen vervolg brief verstuurd.
(het opleggen van de definitieve dwangsom)  Hierdoor is het handhavingsbeleid gestopt.
Men dronk een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.!


  

                        Zaandammer wil niks weten van sloop schuur

26-03-2019: Een Zaandammer wil dat zijn houten schuur voor zijn woning gewoon mag blijven staan.
De gemeente wil echter dat de schuur wordt afgebroken, omdat er geen bouwvergunning is afgegeven.

De twee partijen zaten maandag voor de bestuursrechter in Haarlem.
Volgens
 de bewoner meet de gemeente met twee maten.
Uitspraak binnen zes weken.    Wordt vervolgd.


     Bouwwerken Westerkoog  naar het Zaanstad Beraad

21 maart gemeenteraad vergadering:   De motie die de SP de heer van Braam en mevrouw Rot van de DZ heer van de Laan van de POV  en mevrouw Schenk van de VVD  hebben ingediende betreft de bouwwerken in Westerkoog en Assendelft werden door de overige partijen gesteund. Deze bouwwerken zijn voor de bewoners een genot op hun woonplezier. Als een bouwwerk aan veiligheids eisen voldoet en geen verrommeling in de buurt is zou dit gedoogd moeten  worden.   Het  legaliseren van  deze  bouwwerken is  niet opgeschort ,  zoals  gevraagd  werd.   Er zal  dan gekeken

  
worden of dit juridisch en volgens het bestemmingsplan zou kunnen.  Burgemeester J. Hamming gaf wel aan om een bezwaarschrift in te dienen als u ook een brief van de gemeente heeft ontvangen over een bouwwerk. Ondanks dat de burgemeester zegt  "regels zijn regels" en U als gemeenteraadslid waren het hier mee eens om te handhaven.  Een bewoner schreef in zijn bezwaarschrift;  in Westerkoog zijn ca 2800 woningen,  met ca 10% een bouwwerkje heeft op hun voorerf. Nu zijn er bij ca 15 bewoners brieven op de mat gevallen over hun bouwwerkje op het voorerf. "Gelijkheidsbeginsel" zal  hier van toepassing moeten zijn. Regels zijn er om aan gepast te worden.  De motie van de SP, DZ , POV en de VVD zullen binnenkort in het Zaanstad Beraad behandeld worden. Wordt vervolgd.

    Politieke partijen gaan vragen stellen aan de gemeente.

Zaanstad, 26 februari 2019     SP

Vragen op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad

1 Zijn er klachten bij de gemeente ontvangen over deze bouwwerken? Zo ja, hoe luiden deze klachten?

2 Weegt zo een lage prioritering op handhaven van dit soort zogenaamde “illegale bouwwerken ” op tegen 
   de maatschappelijke onrust die het veroorzaakt in een wijk? Zo ja, graag toelichten.

3 Hoeveel capaciteit en arbeidsuren gaan erin zitten, bij dit project met lage prioriteit?

4 Is de gemeente in gesprek gegaan alvorens er brieven naar bewoners zijn verstuurd? Zo nee, graag toelichten.

5 Kunt u specificeren welke projecten vallen onder lage prioriteit?

6 Gaan dit soort projecten met lage prioriteit niet ten kosten van werkzaamheden met hoge prioriteit? 
   Zo nee, graag toelichten.

7 Bent u bereid om met bewoners in gesprek te gaan alvorens over te gaan tot dwangsommen? 
   Zo nee, graag toelichten.

8 Hoe draagt deze manier bij aan de handelswijze “Prettig wonen” te stimuleren?

9 Veel van de schuttingen zijn vanaf de straat niet te zien. 
   Wat is de achterliggende gedachte/visie deze afscheidingen weg te willen dwingen?


                       Democratisch Zaanstad        

Ziet liever een ‘nul-lijn’ met als doel alle bouwwerken (uitgezonderd brandgevaarlijke, milieugevaarlijke of bouwkundig gevaarlijke bouwwerken) te legaliseren en vast te stellen dat bij bouwwerken die na de datum van deze ‘nul-lijn’ opgericht worden, handhavend opgetreden zal worden.

Om deze redenen willen wij met de gemeenteraad en het college het volgende bespreken.

Hoe denkt u over de handhavingsactie in Westerkoog?

Bent u bereid om met ons na te denken over een ‘nul-lijn’?


  
   SP-raadslid Roland van Braam 
      Schuttingen in Assendelft ook de sigaar.

Op de foto geeft SP-raadslid Roland van Braam aan dat het schuttingtje ca 10 cm te hoog is. Het gaat om het hekje om de containers  dat mag slechts 1 meter hoog zijn, dus niet 110 cm. Hier door wordt de wet overtreden. Weinig, maar toch wordt erop gehandhaafd.

De woningen aan de Kaasmaker in Assendelft zijn zo’n 34 jaar oud, en net als op de Westerkoger Kopakker hebben de bewoners er door de jaren heen – doorgaans in goede harmonie – aan gewerkt om het huis een thuis te maken. Dat gebeurde door hekjes, schuttingen, fietsenboxen en afdakjes te bouwen, maar die kunnen de goedkeuring van de handhavende Zaanse macht met lentekriebels in de bol, niet doorstaan: ze moeten weg.

Afgelopen week  togen raadsleden van Democratisch Zaanstad en de Zaanse SP naar Assendelft om met eigenste ogen de overtredingen te aanschouwen en te praten met de bewoners. Het gaf hen genoeg reden om de gemeenteraad te vragen om voorlopig alle handhavingsacties te staken. In elk geval tot dat het agenda-initiatief dat zij eind februari indienden, behandeld is en de vragen beantwoord zijn. 


Voorbeelden die inmiddels zijn opgelegd aan bewoners in de wijk Westerkoog.

Een houten kliko kist hoger dan 1 meter  € 500,00  Een schutting tussen woning en schuur hoger dan 1 meter  € 500,00  Een schutting aan de andere zijde hoger dan 1 meter € 500,00   Een metalen hekje hoger dan 1 meter  € 500,00  Een kleine overkapping voor uw fietsen € 1000,00 een overkapping /carport € 1000,00  Een kleinschuurtje op het voorerf € 1000,00  Een grotere schuur op het voorerf € 5000,00


Zo zijn er bij ons bekend ca 15 bewoners die inmiddels een concept brief van een dwangsom hebben ontvangen van €1000,00 - €1500,00 - €2500,00 en zelfs iemand met €6500,00.  Een concept brief is een voorstel, men heeft dan acht weken de tijd om het bouwwerk te verwijderen. Doet men dat niet, volgt er een tweede brief met een defensieve dwangsom. Ook hier heeft u nog eens de gelegenheid om er voor te zorgen dat binnen acht weken het bouwsel verwijder zal zijn. Is dat niet gebeurt, dan volgt de nota van de dwangsom die men dan ook zal moeten betalen. Het bouwwerk mag niet blijven staan, als u het niet verwijderd dan zorgt de gemeente voor verwijdering op uw kosten.  Na ontvangst van een brief kunt u ten alle binnen  vier weken een bezwaarschrift / uw zienswijze in te dienen.  Ook kunt u vragen voor een hoorzitting, zodat U kunt uitleggen waarom U geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd.  Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft zou U ook deze kunnen inschakelen.

                    

Wie weet binnenkort ook bij U een brief op de mat?

Een schutting tussen de woning en schuur, hekje voor de containers, carport of een afdakje voor uw fietsen hoger dan 1 meter  
is in vele gevallen bij heel veel woningen aanwezig.  In Westerkoog zijn ca 2800 woningen.  
Dus handhaving heeft nog heel veel werk in Westerkoog als zij ieder perceel gaan bekijken.  
Laten wij denken bij ca 10%???  van de woningen in de wijk, dat zou dan gaan om ca 280 woningen. NH - Nieuws was in de wijk Westerkoog
en maakte een filmpje over het schutting beleid van de gemeente Zaanstad.
Klik Links op de afbeelding voor het filmpje.


                 Het bouwen van een schutting op het voorerf van uw woning.

Hier heeft U een vergunning voor nodig. Dit heet een omgevingsvergunning.  Via het internet kunt u deze aanvragen. Ook dient U bouwtekeningen in te dienen zoals het nu is en zoals het gaat worden. De leges kosten en de bouwtekeningen kosten zijn dan gauw samen € 1500,00 of meer.  Dat wil dan nog niet zeggen dat U dan een vergunning krijgt. Er zal gekeken moeten worden in het bestemmingsplan of het is toegestaan of op Uw perceel gebouwd mag worden.  Zo niet dan heeft u pech en bent U € 1500,00 armer.HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap