HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
Woningbouwvereniging
Jan de Fietsenman
Deelfietsen
Saenraik
Zaansekunstwerken
Muzikale Bingo Show
Voorerf


              Motie door de gemeenteraad aangenomen.

Zaanstad Beraad 28 mei:  De SP en de DZ vragen een motie voor het legaliseren van de bouwwerken in de voortuinen.
De meeste gemeenteraadsleden zijn het er mee eens dat de bebouwingen in de voortuinen die er nu staan, mogen blijven staan. 
Motie Handhaving op projecten met lage prioriteit (DZ)

Voor: VVD, POV, DZ, PVV, SP, GL, DENK, PvdD, CU
Tegen: PvdA, ROSA, D66, CDA
Besluit: Aangenomen 
Deze motie is  de gemeenteraad aangenomen. Lees het besluit klik hier

De bewoners van Westerkoog en Assendelft
bedanken de DZ en SP voor het indienen van de motie.

    Politieke partijen gaan vragen stellen aan de gemeente.

Zaanstad, 26 februari 2019     SP

Vragen op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad

1 Zijn er klachten bij de gemeente ontvangen over deze bouwwerken? Zo ja, hoe luiden deze klachten?

2 Weegt zo een lage prioritering op handhaven van dit soort zogenaamde “illegale bouwwerken ” op tegen 
   de maatschappelijke onrust die het veroorzaakt in een wijk? Zo ja, graag toelichten.

3 Hoeveel capaciteit en arbeidsuren gaan erin zitten, bij dit project met lage prioriteit?

4 Is de gemeente in gesprek gegaan alvorens er brieven naar bewoners zijn verstuurd? Zo nee, graag toelichten.

5 Kunt u specificeren welke projecten vallen onder lage prioriteit?

6 Gaan dit soort projecten met lage prioriteit niet ten kosten van werkzaamheden met hoge prioriteit? 
   Zo nee, graag toelichten.

7 Bent u bereid om met bewoners in gesprek te gaan alvorens over te gaan tot dwangsommen? 
   Zo nee, graag toelichten.

8 Hoe draagt deze manier bij aan de handelswijze “Prettig wonen” te stimuleren?

9 Veel van de schuttingen zijn vanaf de straat niet te zien. 
   Wat is de achterliggende gedachte/visie deze afscheidingen weg te willen dwingen?


                       Democratisch Zaanstad        

Ziet liever een ‘nul-lijn’ met als doel alle bouwwerken (uitgezonderd brandgevaarlijke, milieugevaarlijke of bouwkundig gevaarlijke bouwwerken) te legaliseren en vast te stellen dat bij bouwwerken die na de datum van deze ‘nul-lijn’ opgericht worden, handhavend opgetreden zal worden.

Om deze redenen willen wij met de gemeenteraad en het college het volgende bespreken.

Hoe denkt u over de handhavingsactie in Westerkoog?

Bent u bereid om met ons na te denken over een ‘nul-lijn’?


  
   SP-raadslid Roland van Braam 
      Schuttingen in Assendelft ook de sigaar.

Op de foto geeft SP-raadslid Roland van Braam aan dat het schuttingtje ca 10 cm te hoog is. Het gaat om het hekje om de containers  dat mag slechts 1 meter hoog zijn, dus niet 110 cm. Hier door wordt de wet overtreden. Weinig, maar toch wordt erop gehandhaafd.

De woningen aan de Kaasmaker in Assendelft zijn zo’n 34 jaar oud, en net als op de Westerkoger Kopakker hebben de bewoners er door de jaren heen – doorgaans in goede harmonie – aan gewerkt om het huis een thuis te maken. Dat gebeurde door hekjes, schuttingen, fietsenboxen en afdakjes te bouwen, maar die kunnen de goedkeuring van de handhavende Zaanse macht met lentekriebels in de bol, niet doorstaan: ze moeten weg.

Afgelopen week  togen raadsleden van Democratisch Zaanstad en de Zaanse SP naar Assendelft om met eigenste ogen de overtredingen te aanschouwen en te praten met de bewoners. Het gaf hen genoeg reden om de gemeenteraad te vragen om voorlopig alle handhavingsacties te staken. In elk geval tot dat het agenda-initiatief dat zij eind februari indienden, behandeld is en de vragen beantwoord zijn. 


Voorbeelden die inmiddels zijn opgelegd aan bewoners in de wijk Westerkoog.

Een houten kliko kist hoger dan 1 meter  € 500,00  Een schutting tussen woning en schuur hoger dan 1 meter  € 500,00  Een schutting aan de andere zijde hoger dan 1 meter € 500,00   Een metalen hekje hoger dan 1 meter  € 500,00  Een kleine overkapping voor uw fietsen € 1000,00 een overkapping /carport € 1000,00  Een kleinschuurtje op het voorerf € 1000,00  Een grotere schuur op het voorerf € 5000,00


Zo zijn er bij ons bekend ca 15 bewoners die inmiddels een concept brief van een dwangsom hebben ontvangen van €1000,00 - €1500,00 - €2500,00 en zelfs iemand met €6500,00.  Een concept brief is een voorstel, men heeft dan acht weken de tijd om het bouwwerk te verwijderen. Doet men dat niet, volgt er een tweede brief met een defensieve dwangsom. Ook hier heeft u nog eens de gelegenheid om er voor te zorgen dat binnen acht weken het bouwsel verwijder zal zijn. Is dat niet gebeurt, dan volgt de nota van de dwangsom die men dan ook zal moeten betalen. Het bouwwerk mag niet blijven staan, als u het niet verwijderd dan zorgt de gemeente voor verwijdering op uw kosten.  Na ontvangst van een brief kunt u ten alle binnen  vier weken een bezwaarschrift / uw zienswijze in te dienen.  Ook kunt u vragen voor een hoorzitting, zodat U kunt uitleggen waarom U geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd.  Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft zou U ook deze kunnen inschakelen.

                    


NH - Nieuws was in de wijk Westerkoog
en maakte een filmpje over het schutting beleid van de gemeente Zaanstad.
Klik Links op de afbeelding voor het filmpje.


                 Het bouwen van een schutting op het voorerf van uw woning.

Hier heeft U een vergunning voor nodig. Dit heet een omgevingsvergunning.  Via het internet kunt u deze aanvragen. Ook dient U bouwtekeningen in te dienen zoals het nu is en zoals het gaat worden. De leges kosten en de bouwtekeningen kosten zijn dan gauw samen € 1500,00 of meer.  Dat wil dan nog niet zeggen dat U dan een vergunning krijgt. Er zal gekeken moeten worden in het bestemmingsplan of het is toegestaan of op Uw perceel gebouwd mag worden.  Zo niet dan heeft u pech en bent U € 1500,00 armer.HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap