HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
Centrumplan
Wijkonderhoud
De Binding
Ringdijk
Senioren
Rondweg
 

                   Zeer drukke inloopavond busbrug/rondweg

Vele inwoners lieten zich maandag 16 april informeren over de te nemen verkeersmaatregelen rondom busbrug de Binding en de aanpassingen aan de rondweg. Tijdens de inloopavond werden de plannen gepresenteerd voor de aanpassingen van de busbrug en de aanpassingen voor de rondweg werden toegelicht. Direct na openstelling van de busbrug nieuwe kortere rijroute (12 km korter - spoorbomen en vele verkeerslichten) via de busbrug.


                Onderzoek openstelling busbrug De Binding stap verder

Onderzoek openstelling busbrug De Binding stap verder

Het onderzoek naar de verkeerseffecten bij een 24-uurs openstelling van busbrug De Binding is afgerond. Op basis van de resultaten stelt het college aan de gemeenteraad voor om vervolgonderzoek te doen, namelijk onderzoek naar welk effect een permanente openstelling op het milieu heeft.

Toename verkeersaanbod

De belangrijkste conclusie uit het verkeersonderzoek is dat een permanente openstelling tot gevolg heeft dat per dag 2.300 extra automobilisten een nieuwe, kortere rijroute kiezen via de busbrug. Dat is een toename van 35% ten opzichte van het huidige verkeersaanbod. Het aandeel sluipverkeer op de rondweg Westerkoog blijft beperkt tot minder dan 10% van het verkeersaanbod. Om de extra verkeersbelasting voor de verkeersveiligheid te verzachten is een investering van 2 miljoen euro voor fysieke maatregelen nodig. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om dit bedrag bij de komende begroting te reserveren.     (Gepubliceerd 05-07-2017 )                                   Camera voor de verkeersveiligheid op de rondweg.

Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid op de rondweg Westerkoog. Dit om misschien in de toekomst de busbrug permanent open te houden. Het adviesbureau Goudappel Coffeng voert dit onderzoek in opdracht van de Gemeente Zaanstad uit. Er stond enkele dagen een camera aan de Glazenmaker bij de WesterkoogwegDe camera hingt er NIET voor verkeersovertredingen, maar voor de verkeersveiligheid. Door het bekijken van de beelden kan men misschien verbeter punten consenteren. Het bureau wil specifiek weten waar zich op de rondweg problemen in relatie tot verkeersveiligheid voordoen. Ook zal er op verschillende plaatsen tellingen worden gehouden.


                                   Veiligheid rondweg Westerkoog

Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid op de rondweg Westerkoog. Het adviesbureau Goudappel Coffeng voert dit onderzoek in opdracht van de Gemeente Zaanstad uit. Voor dit onderzoek wordt o.a. door het bureau een analyse uitgevoerd op de meldingen, klachten, bezwaren etc die bij de Gemeente Zaanstad bekend zijn. Het bureau wil specifiek weten waar zich op de  rondweg problemen in relatie tot verkeersveiligheid voordoen.  

Donderdag 30 maart:  Verkeerskundigen van het bureau, de verkeersonderzoeker van de Gemeente Zaanstad en de wijkmanager, Wijkagent  enkele bewoners en Westerkoog.eu zijn bij een bijeenkomst aanwezig geweest. Diversen voorstellingen zijn besproken. Enkele knelpunten zijn wel voor verbetering vatbaar.De voorrangsregel voor de fietsers bij de busbrug en bij de Wildeman / Westerkoogweg bij het zebrapad, zijn misschien te verbeteren. Ook de fietspaden (suggestiestroken) zouden iets breder kunnen. Meerdere verkeersheuveltjes om de snelheid van de automobilisten te doen afnemen, zou een mogelijkheid kunnen zijn. Er zullen in de komende tijd enkele camera's worden geplaatst om de bepaalde verkeerssituatie nog eens goed te beoordelen. Dertig kilometer zone en één richtingsverkeer zal zeker niet van toepassing worden.  In samenwerking met het adviesbureau zal daarna een plan van aanpak worden gemaakt voor verbeteringen. Voor alsnog is de rondweg een veilige 50 km weg. Het gedrag van de enkele automobilisten is het grootste probleem in de wijk.  Zie de foto's van de rondweg

 
                                   Zie het YouTube filmpje van de rondweg   >  >


                               Geen aanpassingen rondweg Westerkoog 

April 2013:  Naar aanleiding van een verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland in November 2012, laten de ambtenaren van de wethouder Dennis Straat weinig over van het VVN rapport en doen slechts cosmetische ingrepen. De aanpassingen die dit jaar zullen worden uitgevoerd hebben slechts betrekking op een paar oversteekplaatsen. Voor de fietsers wordt dus niets gedaan. Lees de reactie van de gemeente over het VVN rapport, en de aanpassingen die dit jaar zullen worden uitgevoerd. Klik hier        

 
  

Presentatie onderzoeksgegevens rondweg door Robert van de Leije

Verkeersonderzoek busbrug 2012

Wildeman 7300 voertuigen per etmaal, was in 2011 - 7000. Glazenmaker 6100. was in 2011 - 5500 Snelheidlimiet is hoger 51,6 km. 5500 over de busbrug per etmaal. Was 5300 in 2011. Het sluipverkeer is ca 10 procent. Waarvan 7% via de Wildeman, en 3% via de Glazenmaker.  Westerkoogweg  (bij het benzinestation) ca 800 voertuigen meer per etmaal.    


                        Veiligheid rondweg

Over de veiligheid van de rondweg zijn de meningen verdeeld. Volgens de gemeente is na een onderzoek de rondweg veilig. 
Dit wel met een normaal rijgedrag. U nadert op de rondweg een verkeersheuvel, twee fietsers voor u. Blijf dan even achter de fietsers, ga er niet met een bloedgang voorbij. Dus 
SAMEN DOEN  voor veiligheid. Men wil in overleg met de bewoners over de veiligheid van de rondweg. Ook het rapport  van Veilig Verkeer Nederland zal zeker bekeken worden voor eventuele aanpassingen. Ook de hoge snelheid van enkele bewoners is een doorn in het oog. Ook hier hier geldt, voor een veilige rondweg iets minder snel mag ook. U nadert een zebra, u dient snelheid te verminderen. SAMEN DOEN! is de uitspraak die dan ook weer naar voren kom

In 2012 zijn er geen ongevallen geweest op de rondweg. Bij de rotonde waren er drie ongevallen. Maar in 2011 twee ongevallen bij de rotonde en één op de rondweg. Dus conclusie: de rondweg is zeker niet gevaarlijk. Hopend dat de enkele eigen bewoners hun rijgedrag aanpassen aan deze rondweg. Dan komt alles goed, was het slot woord van de wijkwethouder. 


  
Rondweg 2012

                                 Verkeersonderzoek Busbrug 2012

In het voorjaar van 2012 werd een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersstromen door Westerkoog en Westerwatering. Dit onderzoek, gelijktijdig met een onderzoek in Westzaan en Nauerna, was bedoeld als (voorlopige) eindevaluatie van de verkeerseffecten van de openstelling van de Binding ("de busbrug"). De Binding werd op 1 juni 2010 opengesteld voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van de spitsperioden op werkdagen (07-09h en 16-18h). Voor vrachtverkeer is de brug overigens niet opengesteld.

In het onderzoek zijn o.a. op basis van een uitgebreid kentekenonderzoek de hoeveelheden doorgaand- en bestemmingsverkeer op de wegen in kaart gebracht. In het onderzoek is speciale aandacht voor de verkeersgevolgen van de openstelling op de zgn. rondweg van Westerkoog (i.c. De Wildeman en De Glazenmaker). 
                                                            Zie de foto's van de rondweg

                                                           Lees ook alles over de busbrug
HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap