HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
Centrumplan
De Binding
Guisweg
Wijkonderhoud
Senioren
Onderhoudsploeg
Groenapdoptie
Rondweg
De gemeente wil busbrug De Binding 24 uur openstellen.
Voordat de busbrug definitief open kan, zijn er aanpassingen aan De Wildeman en
De Glazenmaker nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
De gehele rondweg blijft een 50 km weg, maar met een adviessnelheid
van 30 km/uur. 


            Zie het Ontwerp Rondweg - klik hier

                            Zie de Aanpassingen openstelling busbrug  klik hier


        
                    

Rotonde Westerkoogweg - Glazenmaker- Wildeman

        

 Adviessnelheid van 30 km/uur. 
Er komen 16 zebrapaden. ( nu 14 )
Bij iedere woonerf komt een plateau uitgevoerd in klinkers.
De gehele rondweg wordt voorzien van fietsstroken van 2.0 meter breed. (was 1,5m)
Rijbaan wordt 4,8 meter (was 4.0m)


                 Verzet in Westerkoog tegen de busbrugplannen

12 november De Orkaan:    In Westerkoog wordt actie gevoerd tegen de plannen om de wegen naar busbrug De Binding een adviessnelheid van 30 km te geven. Bewoners hebben brieven in de buurt verspreid waarin ze strijden voor een echte maximum snelheid van 30 km.

In de buurt zijn eerder door Zaanstad bewonersbrieven verspreid. De gemeente stelt dat ze “samen met ca. 50 buurtbewoners informatie [heeft] opgehaald om tot een voorlopig plan te komen.” De Wildeman en de Glazenmaker krijgen een adviessnelheid van 30 km/uur en het verkeer wordt verdeeld over beide straten. Er komen volgens Zaanstad veilige fietsvoorzieningen en oversteekmogelijkheden. Bij het Total benzinestation wordt een rotonde aangelegd.

   Als reactie hebben bewoners, verenigd in de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog, een ‘tegenbrief’ verspreid. Volgens de opstellers is het ‘in overleg met bewoners’ onjuist. Er zou in de plannen vrijwel niets van de ideeën van de bewoners zijn overgenomen. Zij zouden voor maximale snelheid zijn, en niet voor een adviessnelheid. De ‘veilige’ fietsverbinding is volgens hen bij een ‘adviessnelheid’ van 30 km onmogelijk. Zij vrezen een toevloed van sluipverkeer en op termijn ook meer vrachtauto’s door de wijk. Zij geven de voorkeur aan een ondertunnelde / verdiepte weg dwars door de buurt.  

            Zie de het voorstel van de  Stichting Verkeersveilig  en Gezond Westerkoog  klik rechts op het logo  > >   

                     De 24-uur openstelling  van de busbrug 2021

De plannen voor een herinrichting van de rondweg zijn op 13 en 14 november getoond aan de omwonenden. Het ontwerp gaat nu samen met de reacties van de omwonenden naar het college. Als het college de plannen voor de rondweg definitief heeft vastgesteld, start de fase van de wijziging van de bestemmingsplannen en een nieuw verkeersbesluit. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Als alle stappen doorlopen zijn, dan kunnen de werkzaamheden aan de rondweg op zijn vroegst eind 2020 starten.

Dan zal de 24-uur openstelling  van de busbrug in 2021 open kunnen zijn.   Lees alles over de busbrug klik hierWeb Analytics Made Easy -
StatCounter

 

HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap