HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumPost NLSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
Centrumplan
Wijkonderhoud
De Binding
Rondweg
Senioren
RingdijkDe gemeente Zaanstad start binnenkort met het op hoogte brengen van een deel van de Westerkoog ringdijk.

Vooruitlopend zullen een aantal bomen aan de noordzijde worden gekapt en in een later stadium binnen het projectgebied worden herplant.

Zuid-, oost- en noordwestzijde:  Ter plaatse brengt de gemeente een grondlichaam aan. Het (schelpen)pad laten we ongemoeid. 

 

Noordzijde:   Hier zal de gemeente een lichte kunststof damwandscherm aanbrengen. Ook hier laten we het schelpenpad ongemoeid.

 

Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat bepaalde delen van het schelpenpad zijn afgesloten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Planning

Noord- en noordwestzijde :  Vanaf  26 mrt   t/m    8 juni

Zuid- en oostzijde:                   Vanaf  11 juni  t/m  27 juli

 

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen
met de gemeentelijke informatielijn:  
14.0.75 projectleider Ingenieursbureau  de heer H. Reuver


                      Ophogen van de Westerkoger ringdijk

De gemeente Zaanstad is van plan in het 4e kwartaal van 2017 te starten met het op hoogte brengen  van een deel van de Westerkoogringdijk. Recente hoogtemeting wijst uit dat de ringdijk is gezakt. Voor het op hoogte brengen van de ringdijk heeft de gemeente gekozen voor een tweetal varianten, Zuid- en oostzijde De gemeente heeft hier gekozen voor het ophogen door middel van het aanbrengen van een grondlichaam. Dit heeft vooral te maken met de voldoende beschikbare ruimte en een betere grondslag (draagvermogen) dan aan de noordzijde. Het schelpenpad laten we ongemoeid.   Noordzijde Hier zal de gemeente een lichte kunststof damwandscherm toepassen. Hiervoor is gekozen omdat de grondslag slechter is wat weer nadelige gevolgen heeft bij het eventueel aanbrengen van een grondlichaam (= grotere zakking). Tevens kunnen bij het toepassen van een damwandscherm meer bomen behouden blijven. Desondanks zullen wij voor circa 125 bomen een kapvergunning aanvragen. Tijdens de uitvoering gaan wij bekijken of we van de 125 bomen alsnog 35 bomen kunnen behouden. De bomen die daadwerkelijk worden gekapt worden binnen het projectgebied gecompenseerd. Ook hier laten we het schelpenpad ongemoeid. 

HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumPost NLSitemap