HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumPost NLSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
Centrumplan
Wijkonderhoud
Rondweg
Ringdijk
Senioren
De Binding


  
                           Busbrug "De Binding"
Openingstijden:  De gehele Zat. en Zondagen en ma t/m vrij van 0:900 - 16:00 uur en van 18:00 - 07:00 uur.
Verboden  te rijden op de busbrug: ma t/m vrij van 07:00 - 0:900 uur en van 16:00 - 18:00 uur.
Te allen tijden is het verboden om met een vrachtwagen van meer dan 3.500 kg over de busbrug te rijden.
Rijdt u toch over de busbrug tijdens de gesloten verklaring, dan wordt u door middel van een camera bekeurt.  
Deze bekeuring ontvangt u van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) de hoogte daar van is 
in 2018:  
€ 140,00 plus € 9,00 administratiekosten, totaal € 149,00.
Op feestdagen gelden de gesloten verklaringen niet.   Dit zijn in 2018 zeven door de weekse feestdagen.

 
       

                           Ontwerpsessies rondweg

Het college heeft besloten verder te gaan met de voorbereidingen om het open stellen van de busbrug mogelijk te maken. Dit is de aanleiding van de ontwerpsessies voor de rondweg. In september / november zullen er drie bijeenkomsten zijn voor bewoners die zicht hebben aangemeld voor het mee denken over de het ontwerp betreft de rondweg. Wij verwachten maximaal drie ontwerpsessies nodig te hebben om gezamenlijk te komen tot een ontwerp voor de herinrichting van de rondweg (De Wildeman en De Glazenmaker).
Het ontwerp wordt vervolgens aan de hele wijk gepresenteerd. 


Bewonersbrief betreft de Busbrug de Binding:

18-06-2018: Aan de bewoners in Westerkoog en Westerwatering, klik rechts op de brief. > >


  

Brommers op de Busbrug op de rijbaan

Wijziging verkeersregel:  Op Busbrug "De Binding" in Westerkoog moeten de
brommers 
( geel plaatje) op de rijbaan en snorfietsen ( blauw plaatje) op het fietspad.

Op de Houtveldweg  in Nieuw West is deze wijziging ook van toepassing.


  

    Gemeente Zaanstad mag camerabeelden niet gebruiken

09-05-2018: nhnieuws.nl:   Gemeente Zaanstad mag eigen camerabeelden niet gebruiken om boetes uit te delen

ZAANDAM - De gemeente Zaanstad is door het Openbaar Ministerie (OM) op de vingers getikt vanwege de intentie om boetes uit te delen aan de hand van camerabeelden. De gemeente laat weten in een persbericht dat er vanwege de correctie vanuit het OM nu voor wordt gekozen alleen mensen te beboeten die op heterdaad zijn betrapt.

Hoe zit dat met de busbrug????  Dus de beelden vanaf de busbrug zijn dan ook niet toegestaan???   Wie het weet mag het zeggen.

           Aanpassingen van de rondweg

De Glazenmaker vanaf het Oosterveld tot aan de Molenwerf 30 km zone.
Twee plateaus; bij de kruisingen Oosterveld en Locomotief.

De Wildeman verbreden waar mogelijk van 7 naar 8,4 meter, het fietspad waar mogelijk is minimaal
1,7 meter. 
De Wildeman blijft een 50km zone. Ook krijgt de Wildeman sil asfalt. 
De kruising Westerkoogweg aanpassen en de kruising  bij de Binding aanpassen door een rotonde. 
Ook bij de Binding - Houtveldweg zal een rotonde worden aangelegen.     
Aanpassingen van de rondweg ziet u als u op de afbeelding klikt. > >

Direct na openstelling van de busbrug nieuwe kortere rijroute
(12 km korter - spoorbomen en vele -13 verkeerslichten)
 
via de busbrug.                  Dossier Busbrug 

Waar de Zaanse raadsleden de afgelopen 29 jaar hoofdpijn van hebben gekregen.
Tom van Midden vrijwilliger van RTV Zaanstreek (Zaanradio/ZaanTV)

En voor de School voor Journalistiek heeft Tom een artikel gepubliceerd op de site van RTV Zaanstreek

Lees het dossier klik hier.


                 College wil permanente openstelling  busbrug

 

Busbrug permanent open in 2020

De laatste fase van het onderzoek naar een permanente openstelling van de busbrug De Binding in Zaandam is afgerond. Op basis van alle onderzoeksresultaten heeft het college besloten verdere voorbereidingen te treffen die nodig zijn om de busbrug 24 uur open te stellen voor al het verkeer. Op basis van de onderzoeken blijkt dat niets meer in de weg staat om verder te gaan met het voornemen van het college de busbrug permanent open te stellen.” Om er voor te zorgen dat de verkeersveiligheid door de toename van het verkeer op peil blijft, zijn aanpassing in de verkeerssituatie noodzakelijk. Het gaat om aanpassingen op de rondweg in Westerkoog (De Wildeman en De Glazenmaker) en op de kruisingen met De Binding.  Voordat de busbrug 24-uur opengesteld kan worden, moet een aantal belangrijke stappen genomen worden. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal klaar is en dat het college daar dan een besluit over neemt. Vervolgens neemt de gemeenteraad naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 een definitief besluit door middel van het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’. Daarna start de aanbesteding- en uitvoeringsfase. Als al deze stappen doorlopen zijn, kan de busbrug op zijn vroegst begin 2020 opengesteld worden. 

 

Eind februari of in maart wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst licht de gemeente de onderzoeksresultaten toe en de stappen die genomen moeten worden in voorbereiding op een permanente openstelling. Hiervoor ontvangen inwoners van Westerwatering en Westerkoog binnenkort een uitnodiging.  Lees het hele persbericht klik hier.


               Inloopavond verkeersveilgheid busbrug

Op 15 januari was er een inloopavond betreft de verkeersveiligheid bij de busbrug "De Binding".  Ook als de busbrug niet voor altijd open gaat. Hiervoor maakte de gemeente een ontwerp met verbeteringen aan de fietspaden en de wegen bij
de busbrug. 

 

 Aanpassingen aan de wegen / fietspaden

De belangrijkste voorstellen zijn:
18 juni 2018: Ook bij de Binding - Houtveldweg zal een rotonde worden aangelegen.

-  het aanpassen van de fietspaden op de binding door deze te asfalteren.

-  het fietspad / voetpad links van de binding wordt ca 1m verplaatst naar het grasveld.

   tussen de rijbaan en het fietspad komt er een groenstrook met daarin bomen.

-  de bushaltes worden enkele meters verbreed.

-  het aanpassen van de kruising Houtveldweg met de Hensbroekstraat, door middel van twee verkeersdrempels.

-  verduidelijken en verbeteren van de voorrang voor fietsers op de kruising Houtveldweg met De Binding.

-  een verkeersdrempel bij de Betje Wolffstraat, hierdoor hebben de fietsers voorrang.
-  
op de kruising De Wildeman / De Glazenmaker met De Binding, het maken van een rotonde met verkeersdrempels 

   en zebrapaden waardoor de voetgangers en de fietsers voorrang hebben.  Zie de tekening: klik hier


De werkzaamheden zullen ongeveer aan het einde van 2018 plaats vinden.


Klik op de afbeelding voor PDF vergroting.

                  Busbrug 24 uur per dag, zeven dagen per week, open
Het College van Zaanstad heeft plannen om de busbrug De Binding 24 uur per dag, zeven dagen per week, open te stellen.
Wat zijn daar de consequenties van voor bewoners van Westerkoog? Op woensdag 22 oktober 2014 hield GroenLinks Zaanstad
in Buurtcentrum De Vuister een bijeenkomst over de mogelijk toekomstige openstelling van busbrug De Binding.

                                 Veel tegenstand 24 uur openstelling busbrug
Ca veertig bewoners waren Woensdagavond naar de Vuister gekomen om hun idee over de busbrug kenbaar te maken.
GroenLinks heeft vorige week geflyerd bij de huizen die het dichtst bij de busbrug staan. Hierdoor waren de meeste dan ook tegen de 24 uur 
openstelling van de busbrug. Er was een heftige discussie over de veiligheid van de rondweg. Men wist hoe het zou moeten: een 30 km zone, 
eenrichtingsverkeer, rechts voorrang verlenen. Ons is beloofd een weg tussen door, deze is inmiddels bebouwd,liet een bewoner weten.
Automobilisten heropvoeden, deze zijn de boosdoeners betreft de veiligheid. Veel meer controle zou er moeten zijn!
De bewoners van Nieuw West pleiten nog altijd over een ontsluitingsweg, vinden de busbrug nu dus een goede ontsluiting.
Maar vrezen wel voor veel sluipverkeer als straks Ikea er is. Een onderzoek naar de mogelijkheid om de houtveldweg door te trekken naar
Westzaan was een optie. De ondertunneling bij de Guisweg zou echt door moeten gaan.
Als die er komt, dan is de busbrug geen probleem meer.
De twee scholen in Westerkoog met ca 700 leerlingen zouden het prima vinden als de busbrug 24 uur open zal zijn,
er zijn namelijk veel leerlingen uit Nieuw West. Deze moeten nu 's morgen omrijden.

Conclusie het ging dus meer over de veiligheid van de rondweg dan de 24 uur openstelling van de busbrug.
Na afloop kon een ieder een enquêteformulier invullen.
Maar het is duidelijk dat voor GroenLinks de verkeersveiligheid
op de Rondweg hoog op de agenda blijft staan.
Dank gaat uit naar GroenLinks, de bewoners hebben hun hart weer even
kunnen luchten.
De gemeente Zaanstad was niet aanwezig, de gemeente zal in 2016 een onderzoek instellen naar de 24 uur
openstelling van de busbrug. Dan zullen er zeker weer van deze avonden volgen hier in de Vuister. Wordt dus vervolgd.

                                                     Lees ook alles over de Rondweg

                      Zie de fotoreportage van de busbrug
             
 


HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumPost NLSitemap