HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
Centrumplan
Wijkonderhoud
Senioren
De Binding


  
                           Busbrug "De Binding"
Openingstijden:  De gehele Zat. en Zondagen en ma t/m vrij van 0:900 - 16:00 uur en van 18:00 - 07:00 uur.
Verboden  te rijden op de busbrug: ma t/m vrij van 07:00 - 0:900 uur en van 16:00 - 18:00 uur.
Te allen tijden is het verboden om met een vrachtwagen van meer dan 3.500 kg over de busbrug te rijden.
Rijdt u toch over de busbrug tijdens de gesloten verklaring, dan wordt u door middel van een camera bekeurt.  
Deze bekeuring ontvangt u van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) de hoogte daar van is 
in 2018:  
€ 140,00 plus € 9,00 administratiekosten, totaal € 149,00.
Op feestdagen gelden de gesloten verklaringen niet.   Dit zijn in 2018 zeven door de weekse feestdagen.

 
       

            4/7 uur busbrug open niet uitstellen’

21-05-2019  RTVZaanstreek

KOOG AAN DE ZAAN – De Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog hield maandagavond 20 mei een bijeenkomst in buurthuis De Vuister. Aansluitend publiceerde Dagblad Zaanstreek een reactie van de VVD. Die pleit in een brief aan de gemeenteraad dat de plannen voor de aanleg van een weg dwars door Westerkoog, de 24/7 de openstelling van de busbrug niet mogen doorkruisen.  Kees Kos, betrokken bij de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog, stuurde op persoonlijke titel naar RTV Zaanstreek een reactie over de VVD opstelling. 

                              ‘VVD Zaanstad laat haar ware gezicht zien’
De VVD van Zaanstad laat middels dit bericht haar ware gezicht zien: haar kroonjuweel koste wat ’t kost binnenhalen en geen enkel oog te hebben voor een toekomstbestendige oplossing.
   Ja, er is een coalitieakkoord voor permanente openstelling, maar om dat te bereiken is draagvlak absoluut onontbeerlijk. Hiervoor is de gemeente gestart met meedenkavonden in Westerkoog. De uitkomst daarvan laat zich raden: de beste oplossing is een verdiepte weg binnendoor en als second best de gehele rondweg maximaal 30 km per uur. De VVD ziet als snelle oplossing het gebruik van een aangepaste verbrede rondweg maar blijkt blind te zijn voor de iets langere termijn. Op korte termijn wordt hierdoor de woonwijk tot op het bot aangetast, vele mooie volwassen bomen gaan sneuvelen om maar te zwijgen over de onveiligheid in de wijk. Op wat langere termijn is het gebruik van de rondweg geen oplossing voor optimale verkeerdoorstroming vanwege bestaande kruisingen en haakse bochten, terwijl dit verkeer naar verwachting (denk aan woningbouw in Westerwatering en aansluiting A8A9) exponentieel toeneemt.  Op maandagavond 20 mei zijn 120 bewoners van Westerkoog in de uitpuilende Vuister bijeen geweest om hun zorgen te delen over de leefbaarheid van hun wijk. Laat de VVD in Zaanstad dit ter harte nemen…”


5
Juni is er weer een informatieavond over de rondweg met diversen bewoners om mee te discussiëren over de rondweg.


  Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Sinds kort is er een stichting die opkomt voor de verkeersveiligheid en een gezond Westerkoog.

Zie hun idealen en misschien ook U ideaal Westerkoog. Lees meer klik op de afbeelding.


                     

Werkzaamheden busbrug

De werkzaamheden zullen vanaf 8 april beginnen.

Aanleg twee rotondes en het asfalteren van het fietspad op de busbrug.

Lees alle werkzaamheden,  zie de bewonersbrief klik hier


Inloopavond voor bewoners op 5 juni a.s.
De 3e informatieavond over de rondweg is binnekort. De agendapunten volgen nog.                 

Inloopavond voor bewoners  weer uitgesteld.

Een volgende Inloopavond voor bewoners om mee te discussiëren over de rondweg  zou in december weer plaats vinden.
Dat werd later januari. Maar ook deze kwam niet. Nu maart 2019 kwam de volgende mededeling:
In afgelopen twee bijeenkomsten hebben wij bij u informatie opgehaald om te komen tot een goede inrichting van de rondweg, die nodig is bij een eventuele 24-uur openstelling van de busbrug. Achter de schermen zijn wij druk mee bezig met de opgehaalde input en willen we de politiek hierin betrekken. Dit proces neemt langer tijd in beslag dan we hadden voorzien en daarover hebben wij U niet tussentijds geïnformeerd. Mijn excuses daarvoor en ik wil u vragen nog wat geduld te hebben. Ik verwacht dat wij binnen enkele weken een datum voor een nieuwe bijeenkomst bekend kunnen maken. Met vriendelijke groet, Marcel Strating  Projectleider Ingenieursbureau Gemeente Zaanstad.


             Huidige ontwerp rondweg de prullenmand in

November 2018:  Als in de toekomst de busbrug  "De Binding" 24 uur per dag open zal gaan dan zal de rondweg verkeersveilig moeten zijn. De huidige plannen van de rondweg in Westerkoog zijn nog  niet afgerond. In September en in November waren er inloopavonden voor bewoners om hier over mee te discussiëren. Diversen mogelijkheden zijn naar voren gekomen. De eerdere planning was de Glazenmaker een 30 km zone en de Wildeman verbreden voor een 50 km zone.  Hierover zijn nu verschillende mogelijkheden naar voren gekomen. De Glazenmaker 30 km zone voorzien met klinkers (dus geen asfalt), ook zou dit voor de Wildeman kunnen zijn was een oordeel.  Een hevige discussie over de 30 / 50 km zone of een 30 / 30 km zone.  De bussen van Connexxion rijden niet graag over een 30km weg, wegens de vele drempels. Bij deze 30 / 30 km zone zou het verkeer over de Glazenmaker ook veel meer zijn.  Bij het verbreden van de Wildeman voor een 50 km zone zouden de fietspaden 2 m breed worden. En de rijbaan 5,80 m breed. Twaalf bomen dienen dan vervangen te worden. Hier waren de meningen ook over verdeeld. Een eenrichtingsverkeersweg in de wijk is ook geen optie. Spookrijders krijgt men dan. Een optie die nog zeker bekeken zal moeten is de Westerkoogweg. De prinsenstichting zou daar wel weg willen. De Westerkoogweg zou dan een 50 km weg door het midden van de wijk kunnen zijn. In dit geval zal ook het nieuwbouw plan  "Centrumplan Westerkoog" aangepast moeten worden. Als men kiest voor deze optie dan kan men de gehele rondweg als 30 km zone worden ingericht. Ook kwam de opmerking dat men hoorde dat Oosterveld niet wordt heringericht, 500 schoolkinderen maken daar dagelijks gebruik van. Een gymzaal bij de scholen  was eens beloofd, helaas is dit er nooit van gekomen. Ook een idee is om op de gehele rondweg het rechts voorrang verkrijgen weer in te voeren.  Wat ook een optie zou kunnen zijn is de trein vanaf station Zaandam ondergronds te laten rijden tot voorbij de Guisweg. Station Koog aan de Zaan en Zaandijk ondergronds.  Bij de Vincent van Ghogweg een rotonde met aansluiting op de Houtveldweg. Bij de Leliestraat een rotonde met aansluiting op de Locomotief. En ook bij de Guisweg een rotonde. Inmiddels is er een  groep inwoners die zich hebben verenigd om een stichting in het leven te roepen voor een "veiligwesterkoog". Eén van de doelstelling is van hen: geen volledige openstelling van de busbrug.  In januari zal er weer een avond met de bewoners zijn. Het zal nog veel tijd gaan kosten om de rondweg  op de juiste manier opnieuw in te richten. Indien er geen bezwaren komen, kunnen de werkzaamheden worden gestart. En als deze werkzaamheden zijn afgrond en de busbrug inmiddels ook opnieuw is ingericht, dan kan de busbrug voor 24 uur per dag open.                 Een jaartal ???  De Rondweg 

           Aanpassingen van de rondweg

De Glazenmaker vanaf het Oosterveld tot aan de Molenwerf 30 km zone.
Twee plateaus; bij de kruisingen Oosterveld en Locomotief.

De Wildeman verbreden waar mogelijk van 7 naar 8,4 meter, het fietspad waar mogelijk is minimaal
1,7 meter. 
De Wildeman blijft een 50km zone. Ook krijgt de Wildeman sil asfalt. 
De kruising Westerkoogweg aanpassen en de kruising  bij de Binding aanpassen door een rotonde. 
Ook bij de Binding - Houtveldweg zal een rotonde worden aangelegen.    
Geluidsreducerend asfalt op De Wildeman. 

Geluidsscherm bij de busbrug, met maximale hoogte van 1.20 meter
en/of het isoleren van de gevels van 24 tot 36 woningen (op kosten van de gemeente).
 
Aanpassingen van de rondweg ziet u als u op de afbeelding klikt. > >

Direct na openstelling van de busbrug nieuwe kortere rijroute
(12 km korter - spoorbomen en vele -13 verkeerslichten)
 
via de busbrug.


                 College wil permanente openstelling  busbrug

 

Busbrug permanent open in 2020

De laatste fase van het onderzoek naar een permanente openstelling van de busbrug De Binding in Zaandam is afgerond. Op basis van alle onderzoeksresultaten heeft het college besloten verdere voorbereidingen te treffen die nodig zijn om de busbrug 24 uur open te stellen voor al het verkeer. Op basis van de onderzoeken blijkt dat niets meer in de weg staat om verder te gaan met het voornemen van het college de busbrug permanent open te stellen.” Om er voor te zorgen dat de verkeersveiligheid door de toename van het verkeer op peil blijft, zijn aanpassing in de verkeerssituatie noodzakelijk. Het gaat om aanpassingen op de rondweg in Westerkoog (De Wildeman en De Glazenmaker) en op de kruisingen met De Binding.  Voordat de busbrug 24-uur opengesteld kan worden, moet een aantal belangrijke stappen genomen worden. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal klaar is en dat het college daar dan een besluit over neemt. Vervolgens neemt de gemeenteraad naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 een definitief besluit door middel van het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’. Daarna start de aanbesteding- en uitvoeringsfase. Als al deze stappen doorlopen zijn, kan de busbrug op zijn vroegst begin 2020 opengesteld worden. 

 

Eind februari of in maart wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst licht de gemeente de onderzoeksresultaten toe en de stappen die genomen moeten worden in voorbereiding op een permanente openstelling. Hiervoor ontvangen inwoners van Westerwatering en Westerkoog binnenkort een uitnodiging.  Lees het hele persbericht klik hier.


               Inloopavond verkeersveilgheid busbrug

Op 15 januari was er een inloopavond betreft de verkeersveiligheid bij de busbrug "De Binding".  Ook als de busbrug niet voor altijd open gaat. Hiervoor maakte de gemeente een ontwerp met verbeteringen aan de fietspaden en de wegen bij
de busbrug. 

 

 Aanpassingen aan de wegen / fietspaden

De belangrijkste voorstellen zijn:
18 juni 2018: Ook bij de Binding - Houtveldweg zal een rotonde worden aangelegen.

-  het aanpassen van de fietspaden op de binding door deze te asfalteren.

-  het fietspad / voetpad links van de binding wordt ca 1m verplaatst naar het grasveld.

   tussen de rijbaan en het fietspad komt er een groenstrook met daarin bomen.

-  de bushaltes worden enkele meters verbreed.

-  het aanpassen van de kruising Houtveldweg met de Hensbroekstraat, door middel van twee verkeersdrempels.

-  verduidelijken en verbeteren van de voorrang voor fietsers op de kruising Houtveldweg met De Binding.

-  een verkeersdrempel bij de Betje Wolffstraat, hierdoor hebben de fietsers voorrang.
-  
op de kruising De Wildeman / De Glazenmaker met De Binding, het maken van een rotonde met verkeersdrempels 

   en zebrapaden waardoor de voetgangers en de fietsers voorrang hebben.  Zie de tekening: klik hier


De werkzaamheden zullen ongeveer aan het einde van 2018 plaats vinden.


Klik op de afbeelding voor PDF vergroting.

                  Busbrug 24 uur per dag, zeven dagen per week, open
Het College van Zaanstad heeft plannen om de busbrug De Binding 24 uur per dag, zeven dagen per week, open te stellen.
Wat zijn daar de consequenties van voor bewoners van Westerkoog? Op woensdag 22 oktober 2014 hield GroenLinks Zaanstad
in Buurtcentrum De Vuister een bijeenkomst over de mogelijk toekomstige openstelling van busbrug De Binding.

                                 Veel tegenstand 24 uur openstelling busbrug
Ca veertig bewoners waren Woensdagavond naar de Vuister gekomen om hun idee over de busbrug kenbaar te maken.
GroenLinks heeft vorige week geflyerd bij de huizen die het dichtst bij de busbrug staan. Hierdoor waren de meeste dan ook tegen de 24 uur 
openstelling van de busbrug. Er was een heftige discussie over de veiligheid van de rondweg. Men wist hoe het zou moeten: een 30 km zone, 
eenrichtingsverkeer, rechts voorrang verlenen. Ons is beloofd een weg tussen door, deze is inmiddels bebouwd,liet een bewoner weten.
Automobilisten heropvoeden, deze zijn de boosdoeners betreft de veiligheid. Veel meer controle zou er moeten zijn!
De bewoners van Nieuw West pleiten nog altijd over een ontsluitingsweg, vinden de busbrug nu dus een goede ontsluiting.
Maar vrezen wel voor veel sluipverkeer als straks Ikea er is. Een onderzoek naar de mogelijkheid om de houtveldweg door te trekken naar
Westzaan was een optie. De ondertunneling bij de Guisweg zou echt door moeten gaan.
Als die er komt, dan is de busbrug geen probleem meer.
De twee scholen in Westerkoog met ca 700 leerlingen zouden het prima vinden als de busbrug 24 uur open zal zijn,
er zijn namelijk veel leerlingen uit Nieuw West. Deze moeten nu 's morgen omrijden.

Conclusie het ging dus meer over de veiligheid van de rondweg dan de 24 uur openstelling van de busbrug.
Na afloop kon een ieder een enquêteformulier invullen.
Maar het is duidelijk dat voor GroenLinks de verkeersveiligheid
op de Rondweg hoog op de agenda blijft staan.
Dank gaat uit naar GroenLinks, de bewoners hebben hun hart weer even
kunnen luchten.
De gemeente Zaanstad was niet aanwezig, de gemeente zal in 2016 een onderzoek instellen naar de 24 uur
openstelling van de busbrug. Dan zullen er zeker weer van deze avonden volgen hier in de Vuister. Wordt dus vervolgd.


                      Zie de fotoreportage van de busbrugHomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap