HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
De Binding
Rondweg
Guisweg
Wijkonderhoud
Senioren
Onderhoudsploeg
Groenapdoptie
CentrumplanSEPTEMBER 18, 2018    Nog een kleine update

Beste Westerkogers,

Er is veel belangstelling in de toekomstige plannen voor Westerkoog. Dagelijks komen er aanmeldingen binnen via de website van geïnteresseerden in een woning of de nieuwsbrief. Dat vinden wij super om te horen! Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijgt u bij elke update op deze website een mailtje in uw inbox dat er een nieuw bericht online staat. Wanneer u zich aanmeldt voor interesse in een woning, nemen wij u op in de database. De verkoop of verhuur zal pas in een later stadium plaatsvinden. Ondertussen wordt er nog steeds hard gewerkt aan de afspraken met de Gemeente en Parteon. Door de complexiteit van het project duurt het allemaal wat langer dan gehoopt. Wij houden jullie op de hoogte!

 


                  Update centrumontwikkeling Westerkoog

Juli 2018:  Het is weer een paar maanden geleden dat u iets van ons gehoord heeft. U vraagt zich waarschijnlijk af waarom het zo stil is geweest en of de plannen nog wel doorgaan. De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. We hebben deze tijd intensief gebruikt om samen met de belangrijkste grondeigenaren (Gemeente en Parteon) afspraken te maken over de uitgangspunten voor de samenwerking, over het plan, over parkeren, over het aantal woningen, over duurzaamheid, etc. Wij hebben de ambitie om alle woningen gasloos te bouwen en zoveel mogelijk woningen energieneutraal! Toekomstbestendig voor Westerkoog. Daarnaast zijn we in gesprek met het buurtcentrum over de toekomstige invulling. Dit allemaal willen we zorgvuldig doen en vraagt veel denk -, teken- en rekenwerk. Gelukkig zitten we in een afrondende fase wat deze uitwerking betreft. Dit heeft uiteraard gevolgen gehad voor de planning. Wij zullen de planning op de website actualiseren naar de huidige inzichten. Graag komen wij na de zomer bij u weer terug om u te informeren over de toekomstplannen. Voor nu wensen wij u alvast een goede zomer toe!


Westerkoog is een goede wijk met een prettig woonmilieu. In de wijk wonen veel jonge gezinnen met kinderen, maar ook veel senioren die de eerste generatie bewoners zijn die nadenken over hun woontoekomst. 1 op de 5 bewoners is ouder dan 65 jaar. Naast dat het fijn wonen is, beschikt Westerkoog over goede faciliteiten zoals scholen, winkels, zorgfaciliteiten en maatschappelijke voorzieningen. Het verdwijnen van de sporthal De Sprong in het centrum van Westerkoog was de aanleiding om goed na te denken over de uitdagingen van alle buurtbewoners.

Nieuwe woningen en een betere openbare ruimte staan daarbij centraal. Beide ambities worden met de nieuwe plannen gerealiseerd. De woningen zijn met name geschikt voor senioren. Daaraan is een enorme behoefte. Veel ouderen wilden hun buurtje niet verlaten, maar hadden geen woonalternatief in eigen buurt. Bovendien komt op deze manier de gewenste doorstroming in de buurt op gang. De herinrichting van de openbare ruimte biedt meer verblijfskwaliteit en structuur in de wijk. Het buurtcentrum krijgt een nieuw en modern onderkomen.

               Herontwikkeling centrum Westerkoog

Het Sprong terrein, het buurthuis en  de parkeerplaatsen worden opnieuw herontwikkeld. In de nieuwe bouwplannen komen ongeveer
120 woningen. Dat is minder dan de aanvankelijk genoemde 175, de bouwhoogte blijft beperkt, geen 11 maar 7 woonlagen maximaal.

Patiowoningen aan de Westerkoogweg krijgen één of twee woonlagen.
De appartementen aan de Westerkoogweg tegenover de Prinsenstichting zijn drie lagen hoog.
De appartementen aan de Molenwerf krijgen zeven woonlagen.
De kleinste woningen zijn waarschijnlijk tweekamer-appartementen van rond de 60 m2. Grotere appartementen zullen 100 à 120 m2 worden. Op het terrein komt een mix van huur- en koopwoningen. Prijzen zijn nog niet bekend.
Wel wordt
er nadrukkelijk rekening gehouden met oudere bewoners die graag in de wijk willen blijven wonen.


De nieuwbouw komt op de plek van De Sprong, de terreinen ernaast en langs de Westerkoogweg. Het speelveldje blijft behouden maar wordt tijdens de bouw deels gebruikt voor werkzaamheden.


Volgens de planning starten de bouwwerkzaamheden in het eerste halfjaar van 2019. In 2021 moet het plan klaar zijn.

Het plan wordt ontwikkeld door Sens Realestate, architect is Ibelings van Tilburg.

                      
                                                                                               Klik op afbeelding voor vergroting
                      
                                                  


 

      Een eigen website over de plannen in Westerkoog.

                                   Klik rechts op het logo.

HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap