HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumPost NLSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
Centrumplan
Wijkonderhoud
De Binding
Rondweg
Ringdijk
Senioren
Home
 
    Westerkoog.eu
  Informatie over de  
    wijk Westerkoog

       Hier kunt U informatie / reacties 
               per e-mail toezenden.
             Ook voor U een pagina.
              Tel: 06 - 51.88.65.77
  E-mail:
 
wkoog@hotmail.nl   
Facebook - like en volg ik.
                      
Klachtentelefoon gemeente 14.0.75 

klik op de afbeeldingen voor vergroting


                             
                                    

 Bewoners denken mee over het ontwerp van De Wildeman en De Glazenmaker

Voor de nieuwe inrichting van De Wildeman en De Glazenmaker helpt ingenieursbureau Goudappel Coffent de gemeente om te komen tot een verkeersveilig ontwerp. Ook gaven bijna 50 bewoners en belanghebbenden aan mee te willen denken over het ontwerp. Op 27 september vond de eerste bijeenkomst plaats met bijna 40 aanwezigen. In November zal er nog een bijeenkomst zijn met deze bewoners.  Het ontwerp wordt eerst gepresenteerd aan de groep dat hierover heeft meegedacht . Daarna  zal er een algemene inloopbijeenkomst wordt georganiseerd voor alle bewoners in de wijk.
De werkzaamheden starten waarschijnlijk in april 2019. Lees meer

  


Klik op de bus en zie welke 

      Wat een pecht er zijn brievenbussen weg.

PostNL gaat in September in Zaanstad 53 brievenbussen verwijderen, 78  brievenbussen blijven over in Zaanstad.

Twee zijn er weg in Westerkoog: De Wildeman / hoek Sijbrandakker en De Wildeman t.o. de Baanakker flat.

In Westerkoog blijven er drie brievenbussen staan. Te weten : Locomotief /  t.o. het station - De Glazenmaker / hoek Geerteveld en de brievenbus bij het winkelcentrum voor het parkeerterrein aan de Deen kant.


   

Nieuw afvalscheiden in Westerkoog

Het nieuwe afvalscheiden wordt in 2018 ook ingevoerd in Westerkoog,
Zie de nieuwe ondergrondse container en lees meer,  klik op de ondergrondse container.


 

Het nieuwe College gemeente Zaanstad.

V.l.n.r op de foto: Gerard Slegers, Natasja Groothuismink, Songül Mutluer,

Gerard Ram, Rita Noordzij, Sanna Munnikendam, Hans Krieger. Zie de portefeuille 


            Gemeente Zaanstad mag camerabeelden niet gebruiken 
09-05-2018: nhnieuws.nl:   Gemeente Zaanstad mag eigen camerabeelden niet gebruiken om boetes uit te delen

ZAANDAM - De gemeente Zaanstad is door het Openbaar Ministerie (OM) op de vingers getikt vanwege de intentie om boetes uit te delen aan de hand van camerabeelden. Lees meer

Factuur van 127 euro voor verkeerd aangeboden vuil
                           Wordt per 1 juli 2018 verhoogd naar € 182,00    Lees meer

       Verhogen ringdijk Westerkoog

De gemeente Zaanstad start binnenkort met het op hoogte brengen van de Westerkoog ringdijk.

De werkzaamheden beginnen vanaf 26 mrt. en zal ca 1 augustus afgerond zijn.

Lees meer over de ringdijk klik hier.


                       Wijkgesprek - Westerkoog

Zaanse geluiden had een avond in Westerkoog georganiseerd voor de bewoners van Westerkoog.

Woensdag 14 maart waren ca 50 bewoners naar het zaaltje gekomen in de Prinsenstichting aan de Westerkoogweg. Lees meer


         Buurtschouw in Westerkoog

Schelpenpad weer toegankelijk voor rolstoelrijders.

Deze week was er de eerste buurtschouw vanaf de Baanakker. De wijk onderhoudsteam
ging een wandeling doen door de buurt om aandachtspunten voor aanpak aan te merken. 

Zo zijn er vele groenvoorzieningen besproken. Lees meer  

                 Bewonerstevredenheid

Donderdagmiddag  8 februari was er in het buurthuis  de "Vuister"  een bijeenkomst voor het onderhoud in de wijk Westerkoog. Enkele bewoners die zich hadden aangemeld voor het mee denken over het beheer en onderhoud waren aanwezig. Veel klachten kwamen naar voren: zoals bomenonderhoud, hondenpoep, onkruid, zwerfvuil  en over het grasmaaien. Deze onderhoudsproblemen kwamen zo aan het licht, hier gaan we als gemeente aan werken. Lees meer klik hier


  In 2018 gaat u meer betalen aan uw gemeente Zaanstad

De Afvalstoffenheffing gaat met € 5,00 omhoog. Rijbewijs+0,50, Paspoort+0,55, ID kaart+0,40 en de hondenbelasting +1,34, 2ehond+2,18. Kleine troost: de rioolheffing blijft gelijk met voorafgaande jaren.   Zie alle heffingen klik op het gemeente logo.


             Nieuwjaarsschade 1 januari 2018 in de wijk Westerkoog.

Welke schade??   Na een fietstochtje door mij door de wijk zag ik bijna geen schade in de wijk.
Er is namelijk veel siervuurwerk afgestoken. Veel kartonnen dozen hier en daar op de straat. Menig buurtbewoner was aan het vegen. 
                                                                               Lees het hele verslag zie het onderhoud 2018


Oplaadpunt aan het Boomland

Oplaadpunt voor elekrische auto's aan het Boomland t.o. nr 21.
Inmiddels zijn er nu tien oplaadpunten in de wijk Westerkoog.

Zie alle oplaadpunten voor elekrische auto's  in de wijk, klik rechts op het bord.
        

  

      Op weg naar schoner en beter openbaar vervoer!

Op zondag10 december gaat de nieuwe dienstregelingen in van de meeste vormen van openbaar vervoer.
Dat betekend voor de Zaanstreek niet echt grote en schokkende veranderingen.
Connexxion gaat in de Zaanstreek op de lijnen 65 en 67 rijden met elektrische bussen.
Lees meer en zie de
nieuwe diensregelingen, Klik hier.  

       Snelheidsboetes gaan omhoog

Alle overtredingen die met overschrijding van de maximum toegestane snelheid te maken hebben gaan omhoog.

Ten opzichte van 2017 zijn de snelheidsboetes gestegen met 1 euro tot meer dan 35 euro per kilometer. 

De tarieven van alle andere verkeersovertredingen blijven gelijk. Zie alles over verkeersboetes 2018 klik hier.


                               Herontwikkeling centrum Westerkoog

Nieuwe woningen en een betere openbare ruimte staan daarbij centraal. Beide ambities worden met de nieuwe plannen gerealiseerd. De woningen zijn met name geschikt voor senioren. Daaraan is een enorme behoefte. Veel ouderen wilden hun buurtje niet verlaten, maar hadden geen woonalternatief in eigen buurt. Bovendien komt op deze manier de gewenste doorstroming in de buurt op gang. De herinrichting van de openbare ruimte biedt meer verblijfskwaliteit en structuur in de wijk. Het buurtcentrum krijgt een nieuw en modern onderkomen.  Klik rechts op afbeelding voor meer informatie. > >

 

                 Ophogen van de Westerkoger ringdijk
De gemeente Zaanstad is van plan in het 4e kwartaal van 2017 te starten met het op hoogte brengen  van een deel van de Westerkoogringdijk. . Het schelpenpad laten we ongemoeid.   Aan de zuid- en oostzijde zal de gemeente de dijk ophogen door middel van het aanbrengen van een grondlichaam.  Aan de noordzijde zal de gemeente een lichte kunststof damwandscherm toepassen. Tijdens de uitvoering gaan wij bekijken of we van de 125 bomen alsnog 35 bomen kunnen behouden. De bomen die daadwerkelijk worden gekapt worden binnen het projectgebied gecompenseerd.  Lees meer klik op de afbeelding. > > >

 

                   Circa 175 woningen op terrein De Sprong

Op het terrein waar sporthal De Sprong stond, komen zo’n 175 woningen aldus ontwikkelaar Sense Real Estate uit Den Haag. De bewonersplatform ’t Hart van Westerkoog  heeft een bewonersbrief verspreidt waarin omwonenden hun woonwensen voor de buurt via een enquête kwijt kunnen. Dat er tot 11 hoog gebouwd zou kunnen worden, is maar één van de opties. De woningen zullen hoofdzakelijk uit appartementen bestaan die onder andere bedoeld zijn voor senioren, 

zodat huidige Westerkogers kunnen doorstromen naar passende woningen. De plannen zijn volgens een gemeentewoordvoerder nog in een pril stadium. Er zal actief van gedachten gewisseld worden met betrokken organisaties zoals bijvoorbeeld Parteon en de bewoners van Westerkoog. Er ligt ook een plan van Parteon in het mogelijke plangebied, dat gaat om Molenwerf 44 waar nu onder meer buurtcentrum De Vuister is gevestigd. Er zijn  wel doelstellingen voor sociale huurwoningen te realiseren. Lees meer


                             Betalen waar en hoe ??

Waarom moeten we anders betalen in het OV? - Manieren van betalen in de winkel  - Manieren van betalen in het OV -
Manieren van betalen in de toekomst  - Vervoerbewijzen in het OV.                  Klik op het logo voor meer info. > >                                    

       

    Wat is een Woonerf

De woonwijk Westerkoog  heeft alleen maar woonerven.

Maar weet u het nog?   Wat zijn ook al weer de regels op een woonerf.

Lees deze regels nog eens, klik op het verkeersbord.

                      

                                          Veiligheid rondweg Westerkoog

Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid op de rondweg Westerkoog. Het adviesbureau Goudappel Coffeng voert dit onderzoek in opdracht van de Gemeente Zaanstad uit. Voor dit onderzoek wordt o.a. door het bureau een analyse uitgevoerd op de meldingen, klachten, bezwaren etc die bij de Gemeente Zaanstad bekend zijn.  Het bureau wil specifiek weten waar zich op de rondweg problemen in relatie tot verkeersveiligheid voordoen. 
  
Donderdag 30 maart:  Verkeerskundigen van het bureau, de verkeersonderzoeker van de Gemeente Zaanstad en de wijkmanager, Wijkagent  enkele bewoners en Westerkoog.eu  zijn bij een bijeenkomst aanwezig geweest.
Lees hun bevindingen en lees alles over de rondweg.

 
             Aangifte doen via internet
Wilt U op het politiebureau aangifte doen, dan dient u eerst telefonische een afspraak te maken. Wilt u via internet een melding  of een aangifte doen,
dan kunt U dit doen
op deze link: www.politie.nl/aangifte

                                      "Zaanse Schonen Team"

Het Zaanse Schonen Team was ook deze week weer actief in de wijk Westerkoog.

Iedere week Donderdags 13:00 uur vanaf de Vuister.   Lees meer over het team klik hier


       De deur staat open bij het Jeugdteam

Als er in uw gezin situaties zijn die u wilt veranderen of verbeteren, dan kan het Jeugdteam ingeschakeld worden. Het Jeugdteam is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar, kortom voor het hele gezin. Voor meer info klik op het logo.


                             Wegwijzer in Zaanstad
Vanaf 1 januari 2015 ligt de uitvoering van een aantal belangrijke zorgtaken bij de
gemeente in plaats van bij het Rijk. Om u goed te informeren over de nieuwe situatie,  
zie de brochure,  klik
op Sociaal Wijkteam  >  >                                                                                
  

          Veranderingen in de zorg

Wethouder Jeroen Olthof van de gemeente Zaanstad vertelt hoe Zaanstad tegen de
veranderingen op het gebied van zorg en werk aankijkt en daar invulling aan gaat geven.
Zie en luister naar de heer Olthof,
klik hier

             Ernstige Waarschuwing!                                                                                 

Gevaarlijke geldautomaten ..... !

Lees hier meer


                                

Deze website word twee maal gesponsord door onderstaande.


Bed and Breakfast
in Gelderland

     "'t Saenraik"
Deze wordt beheerd
door ex 
Zaankanters,
     B & B is ook te Koop

Een gezellige muziekmiddag voor verzorgings /
bejaarden / buurthuizen.
Het klassieke
bingospel wordt over de hele wereld gespeeld.
Tijdens het spel kijkt men geconcentreerd
en in alle stilte naar de getallen op het
bingoformulier tot dat men BINGO kan roepen.
Voor meer info klik op het logo    >   >
      Met de muzikale bingo 
verandert de stilte in een lach van
herkenning en vrolijk gezang.

 
           
                                
                           Busbrug  "De Binding"     
     

           Lees alles over de Busbrug   "De Binding"  klik  hier
 

   

Voor al uw wijk of buurt meldingen kunt
u bellen of mailen met de redactie:

Telefoon:
06-51.88.65.77
E-mail: wkoog@hotmail.nl 

    
 


HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumPost NLSitemap