HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap
Westerkoog.eu
Koog aan de Zaan
Muzikale Bingo Show
Zaansekunstwerken
De Binding
Rondweg
Senioren
Ombudsman
Home 
      Westerkoog.eu
  Informatie over de  
    wijk Westerkoog

       Hier kunt U informatie / reacties 
               per e-mail toezenden.
    Ook voor U een gratis eigen pagina.
                Tel: 06 - 51.88.65.77
          
             E-mail:
 
wkoog@hotmail.nl  
            
                                   

                      
Klachtentelefoon gemeente 14.0.75 

klik op de afbeeldingen voor vergroting

             
                                  
                                  

  

         Milieuonderzoek busbrug "De Binding"

Zaanstad 20-09-2017: Er komt een vervolgonderzoek betreft de 24 uurs openstelling van de busbrug. Zorgen over geluids en milieuoverlast van extra verkeer bij 24 uurs openstelling busbrug. Besluitvorming betreft 24 uurs openstelling zal plaats vinden in februari 2018. In de tussentijd veranderd er niets aan de Busbrug. Lees meer.


                 Ophogen van de Westerkoger ringdijk
De gemeente Zaanstad is van plan in het 4e kwartaal van 2017 te starten met het op hoogte brengen  van een deel van de Westerkoogringdijk. . Het schelpenpad laten we ongemoeid.   Aan de zuid- en oostzijde zal de gemeente de dijk ophogen door middel van het aanbrengen van een grondlichaam.  Aan de noordzijde zal de gemeente een lichte kunststof damwandscherm toepassen. Tijdens de uitvoering gaan wij bekijken of we van de 125 bomen alsnog 35 bomen kunnen behouden. De bomen die daadwerkelijk worden gekapt worden binnen het projectgebied gecompenseerd. Een inloopavond staat nu voor begin september 2017 ingepland. U ontvangt hier nog een uitnodiging voor via een brief.       Lees meer klik op de afbeelding. > > >


Wie O Wie verzameld verkeersborden????

In de wijk Westerkoog en Westerwatering zijn diverse verkeerborden ontvreemd.

Aan het Westerwindpad in beide wijken zijn vele borden verdwenen.

Lees meer over het onderhoud vanaf de laatste jaren in Westerkoog, klik hier


  

   Herontwikkeling Sprongterrein Westerkoog

Projectontwikkelaar Sense Real Estate uit Den Haag heeft  met  diverse partijen, zoals Parteon en de gemeente overleg gehad over de invulling van het terrein.  Aan de hand van veel informatie waren de eerste opzetten aangepast naar het huidige plan:  Het gezondheidscentrum en het voetbalveldje blijft bestaan.  Buurtcentrum  "de Vuister" gaat plat.

    

Er komt een nieuw buurtcentrum met daarboven twee woonlagen (sociale woningen).

Er komen twee torens van 7 hoog met appartementen van 90 tot 120 m2 en een half verdiepte parkeergarage

Er komt drielaagse woningbouw

Er komen tien patiowoningen op de groenstrook

Tijdpad:  Ontwerp 2017, Wijziging bestemmingsplan en Bouwvoorbereiding 2018/2019

                 De bouw zal beginnen medio 2019 tot eind 2020.     Ga naar facebook-westerkoog,  plaats of lees de reacties   > 


       

Na 41 jaar alsnog een verkeersbord

Kampakker / Kopakker / Turfakker  is een doodlopende weg.

Op ons verzoek is er na 41 jaar alsnog een verkeersbord geplaatst.
Zie al het onderhoud vanaf 2011, klik hier

 
 

               Tientje voor grofvuil van de baan

29-06-2017: Het tientje dat volgens het nieuwe afvalplan betaald moet worden voor het ophalen van grofvuil is door de gemeenteraad naar de prullebak verwezen. Een ruime meerderheid in de raad was er op tegen. Het nieuw inzamelsysteem voor huisvuil  is door de gemeenteraad aangenomen. De verwachting is dat het nieuwe systeem eind dit jaar gefaseerd per wijk wordt ingevoerd. Lees meer

               Restafval in nieuwe containers in de buurt

Op weg naar nieuw inzamelsysteem voor huisvuil

14-04-2017: Zaanstad wil een nieuw afvalsysteem voor huisvuil dat moet zorgen voor een halvering van de hoeveelheid restafval. Het doel is om zo veel mogelijk afval te scheiden.Uitgangspunt van het nieuwe systeem is dat gescheiden afval aan huis wordt opgehaald en restafval in nieuwe containers in de buurt wordt weggegooid. De verwachting is dat het nieuwe systeem eind dit jaar gefaseerd per wijk wordt ingevoerd. Lees meer.


     Acht auto inbraken in Juni

De maand juni inmiddels 8 autoinbraken in de wijk  Rooswijk te Zaandijk.

Ook 1x een poging.  Mercedes 3x - BMW 2x - Mini 1x.

1x VW Golf geen braakschade, wel waardevolle goederen weggenomen.

1x BMW hele dashboard weggenomen.

Waar: 2x Cl. Debussystr. - 4x D. Ellingtonstr. - 1x H. Andriessenstr. - 1x Irving Berlinstr..

Lees de tips om auto-inbraken te voorkomen: klik hier 


                   Circa 175 woningen op terrein De Sprong

Op het terrein waar sporthal De Sprong stond, komen zo’n 175 woningen aldus ontwikkelaar Sense Real Estate uit Den Haag. De bewonersplatform ’t Hart van Westerkoog  heeft een bewonersbrief verspreidt waarin omwonenden hun woonwensen voor de buurt via een enquête kwijt kunnen. Dat er tot 11 hoog gebouwd zou kunnen worden, is maar één van de opties. De woningen zullen hoofdzakelijk uit appartementen bestaan die onder andere bedoeld zijn voor senioren, 

zodat huidige Westerkogers kunnen doorstromen naar passende woningen. De plannen zijn volgens een gemeentewoordvoerder nog in een pril stadium. Er zal actief van gedachten gewisseld worden met betrokken organisaties zoals bijvoorbeeld Parteon en de bewoners van Westerkoog. Er ligt ook een plan van Parteon in het mogelijke plangebied, dat gaat om Molenwerf 44 waar nu onder meer buurtcentrum De Vuister is gevestigd. Er zijn  wel doelstellingen voor sociale huurwoningen te realiseren.


  

            Westerkoog en Rooswijk zoekt team leden.  
Wandelen met politie ogen door uw woonwijk.  De wijkagent adviseert u.
U bepaald zelf wanneer u loopt. U kunt dit misschien samen met een collega doen.

U kunt zich aanmelden als teamlid van het buurtpreventie team "ogen en oren".
                                  Lees meer over het buurtpreventie "ogen en oren team, klik op de afbeelding >   >

 

                             Betalen waar en hoe ??

Waarom moeten we anders betalen in het OV? - Manieren van betalen in de winkel  - Manieren van betalen in het OV -
Manieren van betalen in de toekomst  - Vervoerbewijzen in het OV.                  Klik op het logo voor meer info. > >                                    

       

    Wat is een Woonerf

De woonwijk Westerkoog  heeft alleen maar woonerven.

Maar weet u het nog?   Wat zijn ook al weer de regels op een woonerf.

Lees deze regels nog eens, klik op het verkeersbord.

                      

  

                   Tribune brand bij KFC
23-03-2017 16:39:21   P 1 Buitenbrand (groot) KFC Wezelstraat 9 Koog aan de Zaan 

Op het terrein van voetbalclub KFC in Koog aan de Zaan is donderdagmiddag brand ontstaan. Een groot deel van de tribune staat in brand. Er komt veel rook vrij bij de uitslaande brand. Lees meer

                                          Veiligheid rondweg Westerkoog

Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid op de rondweg Westerkoog. Het adviesbureau Goudappel Coffeng voert dit onderzoek in opdracht van de Gemeente Zaanstad uit. Voor dit onderzoek wordt o.a. door het bureau een analyse uitgevoerd op de meldingen, klachten, bezwaren etc die bij de Gemeente Zaanstad bekend zijn.  Het bureau wil specifiek weten waar zich op de rondweg problemen in relatie tot verkeersveiligheid voordoen. 
  
Donderdag 30 maart:  Verkeerskundigen van het bureau, de verkeersonderzoeker van de Gemeente Zaanstad en de wijkmanager, Wijkagent  enkele bewoners en Westerkoog.eu  zijn bij een bijeenkomst aanwezig geweest.
Lees hun bevindingen en lees alles over de rondweg.

             OZB Belasting  gemeente Zaanstad 2017 toch iets hoger

ZAANSTAD - De gemeentelijke belastingen gaan in 2017 toch iets omhoog.

Uw woning is namelijk ca 4,5% in waarde toegenomen.  ID kaart en Paspoort iets goedkoper, maar  rijbewijs iets duurder. De woonlasten gaat met 0,0052 procent naar beneden. De afvalstoffenheffing wordt 1,40 duurder en rioolheffingen blijft gelijk als 2016. De hondenbelasting gaat ook iets omhoog, zeker voor een tweede hond behoorlijk meer.     Zie de bedragen: klik op het Zaanstad logo > > > 


  

            Dag Sporthal "De Sprong"

28 oktober 2016:  Uitslaande brand in de Sporthal.  Grote brand, vlammen kwamen het dak uit. Het gras kan nu gaan groeien en wat zal hier in de toekomst worden gebouwd??? Een gymzaal???   We wachten op het bestemmingsplan.  Zie huidige de fotoreportage klik hier 

  
         31 Januar
 


       Wijzigingen in buslijnen 2017

Vervoersplan Connexxion 2017 en andere vervoersinformatie Zaanstreek.

Lees het nieuwe vervoersplan voor 2017, klik hier


 

    Meer oplaadpunten elektrische auto's
Binnenkort komt er een oplaadpunt voor twee elekrische auto's aan het Boomland t.h. nr. 17  
en bij de sporthal "De Koog" aan de Wezelstraat. Zie alle oplaadpunten in de wijk, klik hier                     


Zeer weinig schade Nieuwjaarsnacht

o.a. Auto op zijn kant. zie meer klik hier


       Verkeersboetes in 2017 iets lager

DEN HAAG -Vanaf 2017 voor snelheid   1 EURO GOEDKOPER

Nu moet je niet meteen je gaspedaal dieper in gaan trappen, 
want snelheidsovertredingen worden slechts één euro goedkoper. 

Overige boetes blijven gelijk met vorig jaar.
Lees de hoogte van de verkeersboetes klik links op politie logo.

 

          Grote Brand Sporthal "De Sprong"

Uitslaande brand in de Sporthal. Grote brand, vlammen kwamen het dak uit.
Zeer veel brandweerwagens waren naar de Molenwerf gekomen.
Publiek werd gewaarschuwd voor de rook, deze zou asbest kunnen bevatten.
De Sporthal stond sinds 16 September leeg. Lees en zie meer klik hier                                               


    Onderzoek volledige openstelling Busbrug pas in 2017
13-10-2016 Zaanstad: Wethouder Addy Verschuren wil het onderzoek naar openstelling van de busbrug voor de zomer afgerond hebben. In 2014 werd al eens voor gesteld om de busbrug 24 uur per dag open te stellen. Een petitie van Stefan Grip is door bijna 2500 mensen online ondertekend. Daarin wordt gepleit voor volledige openstelling van de busbrug. Nu heeft de gemeenteraad besloten dat er in 2017 voor de zomer een "haalbaarheidsonderzoek” wordt gedaan naar de openstelling. Vele raadsleden gaven aan voorstander te zijn voor de volledige openstelling van de busbrug "De Binding".
 

      Opening Topsportcentrum "De Koog" Vrijdag 16 September
Sport wethouder Jeroen Olthof van de gemeente Zaanstad deed de officiële opening.
Heel veel publiek was naar de Wezelstraat gekomen om het nieuwe Topsportcentrum
 "De Koog"   te bekijken.
Zie meer foto's klik op de afbeelding  >  >

                   Gemeentelijke ombudsman

De heer Arre Zuurmond is al twee jaar ombudsman van Zaanstad.   Met klachten over de gemeente
kunt u bij hem terecht. Voor
meer informatie en hoe U hem kan bereiken klik hier.


             Aangifte doen via internet
Wilt U op het politiebureau aangifte doen, dan dient u eerst telefonische een afspraak te maken. Wilt u via internet een melding  of een aangifte doen,
dan kunt U dit doen
op deze link: www.politie.nl/aangifte

 


  Wijkagent waarschuwt voor verdacht gedrag.

                                     Hoe herkent u dit, en wat kunt u doen.

                                     Klik links op de afbeelding voor meer informatie


                                      "Zaanse Schonen Team"

Het Zaanse Schonen Team was ook deze week weer actief in de wijk Westerkoog.

Iedere week Donderdags 13:00 uur vanaf de Vuister.   Lees meer over het team klik hier


       De deur staat open bij het Jeugdteam

Als er in uw gezin situaties zijn die u wilt veranderen of verbeteren, dan kan het Jeugdteam ingeschakeld worden. Het Jeugdteam is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar, kortom voor het hele gezin. Voor meer info klik op het logo.


                             Wegwijzer in Zaanstad
Vanaf 1 januari 2015 ligt de uitvoering van een aantal belangrijke zorgtaken bij de
gemeente in plaats van bij het Rijk. Om u goed te informeren over de nieuwe situatie,  
zie de brochure,  klik
op Sociaal Wijkteam  >  >                                                                                
  

          Veranderingen in de zorg

Wethouder Jeroen Olthof van de gemeente Zaanstad vertelt hoe Zaanstad tegen de
veranderingen op het gebied van zorg en werk aankijkt en daar invulling aan gaat geven.
Zie en luister naar de heer Olthof,
klik hier

             Ernstige Waarschuwing!                                                                                 

Gevaarlijke geldautomaten ..... !

Lees hier meerBed and Breakfast
in Gelderland

     "'t Saenraik"
Deze wordt beheerd
door ex 
Zaankanters,

Een gezellige muziekmiddag voor verzorgings /
bejaarden / buurthuizen.
Het klassieke
bingospel wordt over de hele wereld gespeeld.
Tijdens het spel kijkt men geconcentreerd
en in alle stilte naar de getallen op het
bingoformulier tot dat men BINGO kan roepen.
Voor meer info klik op het logo    >   >
      Met de muzikale bingo 
verandert de stilte in een lach van
herkenning en vrolijk gezang.

 
           
                                
                           Busbrug  "De Binding"     
     

           Lees alles over de Busbrug   "De Binding"  klik  hier
 

   

Voor al uw wijk of buurt meldingen kunt
u bellen of mailen met de redactie:

Telefoon:
06-51.88.65.77
E-mail: wkoog@hotmail.nl 

    
 


HomeBuurtcentrumDe WijkScholen / BSOVoorzieningenWinkelcentrumSportDe GemeenteLinksFoto AlbumSitemap